Saranda International Hotel

Saranda International Hotel

Projekti: Saranda International

Vendodhja: Sarandë, Shqipëri

Sisteme Audio

Në jugun e Shqipërisë, Hotel Saranda International, së fundmi ka hapur restorantin veror. Prosound Sales ka bërë të mundur shitjen e produkteve për sistemin e audios (muzikë – sfond).

IMG_20210620_123332
IMG_20210620_123413
IMG_20210620_123346
IMG_20210620_123257
IMG_20210620_123400
IMG_20210620_123309
IMG_20210620_123241
previous arrow
next arrow
Në këtë projekt janë shitur:
  •  8 copë altoparlante instalimi Sonora-5tn të markës së njohur Fonestar.
  • 1 copë amplifikator në 100 volt MA-245 të markës së njohur Fonestar.

Share this post